Ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός

Τεχνολογία που εμπιστεύεστε

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας εγκατεστημένα σε 3 ορόφους νοσηλείας
και θάλαμος βραχείας νοσηλείας

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας σε ξεχωριστό θάλαμο νοσηλείας για ασθενείς με ηπατίτιδα Β

Σύστημα διπλής αντίστροφης όσμωσης για παροχή «υπέρ καθαρού» νερού

Σας αξίζει ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός.

Και οι δύο μονάδες μας – στον Πειραιά και στην  Κρήτη- είναι εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα  που διασφαλίζουν  αξιοπιστία και  αδιάλειπτη λειτουργία της θεραπείας των ασθενών μας.

  • Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας, εγκατεστημένα στους θαλάμους νοσηλείας (BRAUN στον Πειραιά και NIKKISO στην Ιεράπετρα Κρήτης)
  • Ξεχωριστός θάλαμο για ασθενείς με Ηπατίτιδα Β, HIV
  • Σύστημα διπλής αντίστροφης όσμωσης για παροχή ‘’υπέρ καθαρού’’ νερού
  • Θάλαμος βραχείας νοσηλείας.
  • Σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας παρακολούθησης των ασθενών
  • Προηγμένα συστήματα κλιματισμού ( FUZITSU) για καλύτερες συνθήκες παραμονής στις αίθουσες θεραπείας και στους χώρους αναμονής των συνοδών
  • Φίλτρα και Γραμμές των μεγαλυτέρων Οίκων του εξωτερικού
  • Υψηλή ποιότητα διαλυμάτων σύνθεσης
  • Ασθενοφόρα σε 24ωρη βάση

Σας Αξίζει ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός