1. Πόσους νεφρούς έχει ο άνθρωπος;      a. Δύο b.Τρεις c. Τέσσερις 2. Πόσο μεγάλοι είναι οι νεφροί του ανθρώπου; a. Περίπου όσο το κεφάλι του b. Περίπου όσο η γροθιά του c. Περίπου όσο το μάτι του 3. Σε ποιο σημείο του σώματος βρίσκονται οι νεφροί ; a. Στο πίσω μέρος...

read more