Εξοπλισμός

Σας αξίζει ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός.

Και οι δύο μονάδες μας – στον Πειραιά και στην Κρήτη- είναι εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που διασφαλίζουν αξιοπιστία και αδιάλειπτη λειτουργία της θεραπείας των ασθενών μας.

 • Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας (NIKKISO), εγκατεστημένα στους θαλάμους νοσηλείας
 • Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας σε ξεχωριστό
  θάλαμο νοσηλείας για ασθενείς με ηπατίτιδα Β και HIV
 • Σύστημα διπλής αντίστροφης όσμωσης (TEMAK) για παροχή «υπέρ
  καθαρού» νερού
 • Θάλαμος βραχείας νοσηλείας.
 • Σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας παρακολούθησης των ασθενών
 • Προηγμένα συστήματα κλιματισμού ( FUZITSU) για καλύτερες συνθήκες παραμονής στις αίθουσες θεραπείας και στους χώρους αναμονής των συνοδών
 • Φίλτρα και Γραμμές των μεγαλυτέρων Οίκων του εξωτερικού
 • Υψηλή ποιότητα διαλυμάτων σύνθεσης
 • Ασθενοφόρα σε 24ωρη βάση

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας εγκατεστημένα σε 3 ορόφους νοσηλείας και θάλαμος βραχείας νοσηλείας

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας σε ξεχωριστό θάλαμο νοσηλείας για ασθενείς με ηπατίτιδα Β και HIV

Σύστημα διπλής αντίστροφης όσμωσης (TEMAK) για παροχή «υπέρ καθαρού» νερού