Κέντρο Ιεράπετρας

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»

Σας αξίζει η καλύτερη διαμονή!

Μια υπερσύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης εκτάσεως 2000τ.μ που καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών σε μια περιοχή που δεν διέθετε ιδιωτική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Η μονάδα διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και έχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγκρίσεις από το Υπουργείο Υγείας, προσφέροντας συνθήκες ασφαλούς φροντίδας με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.