ΑΞΙΕΣ

ΑΞΙΕΣ

1Σας αξίζει το καλύτερο»

Πιστεύουμε στον άνθρωπο και κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας


2Θάλπη»
Πιστεύουμε στην προσωπική επαφή με τους ασθενείς και στην εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών. Παραμένουμε σε εγρήγορση, δίπλα στους ασθενείς μας και μετά το πέρας της θεραπείας


3Υπεύθυνος συνεργάτης»
Πιστεύουμε στην δημιουργία μιας αδιάσπαστης αλυσίδας αξίας με τους συνεργάτες μας και τους προμηθευτές μας, ώστε να διατηρούμε σχέσεις συνεργατικές με υπεύθυνότητα και έλεγχο σε κάθε βήμα, με στόχο να τηρούνται τα ποιοτικά μας κριτήρια


4Οικολογική λειτουργία»
Στοχεύουμε στην συνεχόμενη βελτίωση των πρακτικών μας, ώστε να μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα των διεργασιών μας. Μείωση στερεών και υγρών αποβλήτων, μειώση εκπομπων αερίων, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και χρήση ΑΠΕ


5Εταιρική Υπευθυνότητα»
Υποστηρίζουμε τοπικές δράσεις από κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς στις περιοχές δραστηριοποίησης και διάθεση μερίσματος στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας μέσω της επιστημονικής διασύνδεσης με τα δημόσια νοσοκομεία