ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΕΠΕ πρεσβεύει μια νέα αντίληψη στο χώρο της υγείας.

Σήμερα ήδη διαθέτει  2  ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες αιμοκάθαρσης:


Α) Σύγχρονο Νεφρολογικο Κέντρο «Άγιος Παντελεήμονας» στον Πειραιά και
Β) Σύγχρονο Νεφρολογικο Κέντρο «Άγιος Παντελεήμονας» στην Ιεράπετρα του νομού Λασιθίου Κρήτης και παράλληλα συμμετέχει και  σε άλλες  δραστηριότητες επικεντρωμένες στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών!

Η ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΕΠΕ  αναπτύσσει και υλοποιεί ένα σύστημα υποδομών, ικανό να ανταποκριθεί στις  απαιτήσεις των Ελλήνων αλλά και των επισκεπτών του εξωτερικού, σεβόμενη και καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και διεθνείς προδιαγραφές.
Η υψηλή τεχνογνωσία, οι συνεχείς επενδύσεις, η έμφαση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέες τεχνολογίες, καθιστούν τη ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΕΠΕ πρωτοπόρα στον ευρύτερο χώρο της υγείας!