ΟΡΑΜΑ

ΟΡΑΜΑ

Η δημιουργία ενός δικτύου νεφρολογικών κέντρων που θα καλύπτει τις ανάγκες των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών σε ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Τα νεφρολογικά κέντρα του δικτύου μας είναι σχεδιασμένα ώστε να εκπληρώνουν τις σύγχρονες προδιαγραφές, απαιτήσεις και ταυτόχρονα να ενσωματώνουν όλες τις επιστημονικές εξελίξεις του ιατρικού κλάδου.